Saab Safir

saab safirSaab 91 Safir är ett enmotorigt, lågvingat rese- och skolflygplan med plats för tre eller fyra personer. Flygplanet är en skalkonstruktion med huvuddelen av kroppen täckt av duralaluminium. Landstället, bestående av nos- och huvudställ, är infällbart. Vingarna är trapetsformade, försedda med klaffar, och helt fribärande. De är ordnade så, att de med lätthet kan demonteras varvid flygplanet fortfarande står på landstället, som alltså fälles in i kroppen och inte berör vingarna. Vingen har en tordering av ca 3 grader, räknat från roten till spetsen, något som i hög grad bidragit till de goda flygegenskaperna. Vingen är delvis dukklädd (bakom huvudbalken). Rodren är dukklädda. Fena och stabilisator är i dural. Landstället är helt mekaniskt och manövreras med hjälp av ett fjäderbelastat länkarmsystem. Flygplanet är försett med hydrauliska stötdämpare och bromsar på huvudhjulen. Den första Safiren – prototypen – flög för första gången den 20 november 1945. Den var, i likhet med de två första seriemaskinerna försedd med en De Havilland Gipsy Major 1C-motor om 120 hkr. Från och med flygplan 91.103, som levererades till disponent Uno Ranch i Göteborg var motorn utbytt till en 147 hkr stark Gipsy Major X. Sammanlagt 48 Safirer byggdes med De Havillands fyrcylindriga radmotor innan man bytte den till den sexcylindriga boxermotorn Lycoming 0-435-A. Den versionen byggdes ursprungligen för flygvapnets räkning. Senare flyttades bränsletanken från ”vänster baksits” till vingarna och det fyrsitsiga planet, som får propellerregulator och under flygning omställbar sidrodertrim, kallades 91C.

 

Källa: Anders Annerfalk

SPECIFIKATION SAAB 91 A, B/B-2, C, D

Spännvidd 10,60 m
Längd 7,80 – 7,90 m
Höjd 2,20 m
Motor A: DH Gipsy Major GM1/GM10 (120/145 hk), B/B-2/C: Lycoming O-435-A (190 hk), D: O-360-A1A (180hk)
Max startvikt 1075 -1215 kg
Antal platser 3 – 4
Max fart Vne 185 kts
Max Marschfart Vmo 140 kts
Antal byggda 323